Garantie

Wij werken volgens de Algemene Voorwaarden voor het Bouwbedrijf, AVA ’92.             
Deze zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage.

Wij verstrekken dus garantie op de kwaliteit van het werk, zoals vastgelegd in de Aannemingsovereenkomst.

Als na de oplevering blijkt dat er iets niet volgens afspraak is uitgevoerd, dan maken wij dat uiteraard alsnog in orde.

Een eventueel probleem zal dus altijd,  in goed overleg met u, getracht worden op te lossen.