Inbraakpreventie

De bedoeling van onze inbraakpreventie is om het zo moeilijk mogelijk te maken voor inbrekers om een huis of bedrijf binnen te kunnen komen.
Vaak plaatsen wij als eerste maatregel aangepast hang- en sluitwerk om zodoende inbraak te voorkomen. Het vergt wel de nodige investering om zich tegen inbrekers teweer te stellen. Maar wanneer de preventieve maatregelen goed zijn aangebracht, is de schade na een inbraakpoging aanzienlijk minder.

De schade bij woninginbraak is relatief hoog. De gemiddelde materiële schade bij woninginbraak bedraagt 3000 euro.
Het loont daarom zeker de moeite om preventieve maatregelen te nemen om inbraak te voorkomen. Uiteindelijk zijn de kosten geringer indien men beter hang- en sluitwerk aan laat brengen, dan dat men het op de totale kosten van een inbraak laat aankomen.