Werkwijze

Wij starten met een kennismakingsgesprek waarin wij gemeenschappelijk uw wensen en voorkeuren doornemen. Desgewenst dienen wij u hierbij van deskundig advies.

U ontvangt van ons een heldere offerte waarin de werkzaamheden en de daarbij behorende kosten worden gespecificeerd. Sommige kosten kunnen geraamd zijn omdat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van uw nog te maken keuzes (stelposten). Deze offerte wordt met u besproken.

Bij uw acceptatie van de offerte, stuurt u een voor akkoord ondertekend exemplaar retour en wordt door ons een aannemingsovereenkomst opgesteld.

Tijdens de werkzaamheden houden wij u op de hoogte van de voortgang. Tussentijds worden zo nodig met u, plus mogelijk met andere partijen, bouwvergaderingen gehouden om tijdig te kunnen bijsturen. U ontvangt hiervan verslagen.

Wanneer om extra werkzaamheden wordt verzocht of werkzaamheden komen te vervallen, ontstaat meer- of minderwerk. Dit kan tot hogere c.q. lagere kosten leiden. Wij houden u hierover geïnformeerd.
Bij het gereedkomen van het werk wordt een oplevering gepland. Samen met u lopen wij het project na. Eventuele tekortkomingen worden vastgelegd in het opleveringsrapport, waarbij ook wordt afgesproken binnen welke termijn deze worden verholpen.